Najważniejsze cechy kredytu

  • Posted on: 7 October 2016
  • By: admin

Użytkowanie kredytu gotówkowego stało się powszechne. Niestety wiele osób nie do końca rozumie mechanizm udzielania pożyczek krótkoterminowych, a także nie analizuje własnej sytuacji ekonomicznej w celu ograniczenia ryzyka podpisania złej umowy. W artykule poznasz najważniejsze cechy kredytów gotówkowych i nie tylko wraz z ich pełnym omówieniem. Temat jest bardziej teoretyczny, jednak zrozumienie pewnych mechanizmów działania kredytu pozwala podejmować właściwe decyzje przy nawiązywaniu współpracy z bankami detalicznymi lub parabankami.

Czym charakteryzuje się przeciętny kredyt gotówkowy?

Zacznijmy od tego, że każdy kredyt jest oprocentowany. Krótko mówiąc kredyt stanowi zyska dla banku lub innej instytucji pożyczkowej. Poprzez oprocentowanie kredytu gotówkowego kształtuje się dodatkowy pieniądz w gospodarce. Ważna cecha pożyczek to również obowiązek ich zwrotu. Kredyt należy wyraźnie oddzielić od bezzwrotnych formatów finansowania potrzeb gospodarstwa domowego lub biznesu. Trzeba zawsze pamiętać, że nawet fundusze bezzwrotne nakładają na człowieka pewne ograniczenia w ich wykorzystaniu. Można powiedzieć, że pieniądze nigdy nie przychodzą za darmo. Umowa kredytowa zgodnie z regulacjami prawnymi zawiera każdorazowo zabezpieczenie. Nie ma mowy o kredycie bez zabezpieczenia. Dlaczego? Po prostu żaden pożyczkodawca nie zaakceptuje takiego ryzyka. Najczęściej zabezpieczenie to nieruchomości, różnorodne środki trwałe, poręczenie członka rodziny lub przyjaciela. Zabezpieczenie kredytu jest jednym z największych problemów. Im większa kwota kredytu gotówkowego, tym większa potrzeba zabezpieczenia. Uważaj zawsze, aby przy niewielkich kredytach gotówkowych nie zgadzać się na zabezpieczenie praktycznie całego majątku. Takie sytuacje zdarzały się kilka lat temu w parabankach. Przez takie podejście wiele osób traci wypracowany przez lata kapitał. Kredyt gotówkowy rzadko zawiera cel. Warto jednak zrozumieć, że pod względem teoretycznym poważny kredyt uwzględnia w umowie cel, na jaki środki zostaną przeznaczone. Kredytobiorca nie może odstąpić od warunków z umowy, ponieważ naraża się nie tylko na konsekwencje ekonomiczne, ale również prawne.

Ocena nazewnictwa produktów bankowych (kredyt kontra pożyczka)

Na rynku występują kredyty gotówkowe krótkoterminowe i kredyty poważniejsze, długoterminowe, np. hipoteczny. Kredyty gotówkowe mają ograniczony limit spłaty do kilku lat. Przy kredytach hipotecznych zobowiązanie trwa zwyczajowo kilkadziesiąt lat. Określenie terminu spłaty jest bardzo ważne dla zabezpieczenia twoich interesów. Kredyt różni się od standardowej pożyczki. To inne pojęcia. Kredyt jest celowy. Pożyczka nie jest celowa. Chociaż w bankach detalicznych widzisz kredyty gotówkowe to tak naprawdę korzystasz z pożyczki krótkoterminowej. Dzięki temu otrzymujesz kilka różnic w umowie, większą elastyczność spłaty. Nazewnictwo kredytów w branży jest zróżnicowane, dlatego wcześniej warto się upewnić z jakim narzędziem masz w ogóle do czynienia, aby nie narazić się na dodatkowe konsekwencje formalne.

Na zakończenie

Pożyczka krótkoterminowa to narzędzie finansowania budżetu domowego, które charakteryzuje się większą elastycznością zastosowania, brakiem celu, stosunkowo krótkim terminem spłaty, chociaż w niektórych przypadkach wynosi on do kilku lat. Kredyt to narzędzie najpoważniejsze, gdzie cel jest zawsze wpisany do umowy. Większa wiedza o kredytach gotówkowych przydaje się przy świadomym podpisywaniu zobowiązań. Co myślisz o współczesnym rynku kredytów gotówkowych?