Czy biznesplan przydaje się w zdobyciu kredytu?

  • Posted on: 21 March 2017
  • By: admin

Kredyty dla działalności gospodarczych to rosnący sektor. Prowadzenie własnego biznesu, przechodzenie na zatrudnienie jest niezwykle popularne i umożliwia optymalizację kosztów podatkowych, szczególnie w perspektywie nieco większych przedsięwzięć. Niestety nowy przedsiębiorca, bez żadnej historii współpracy z instytucjami finansowymi ma niezwykle niskie szanse na pozyskanie opłacalnego zadłużenia. Biznesplan to bardzo pomocny dokument, jeżeli chodzi o nawiązywanie współpracy z bankami detalicznymi, czy nawet inwestorami prywatnymi. Dlaczego biznesplan przydaje się w zdobyciu poważnego kredytu na rozpoczęcie lub udoskonalenie działalności gospodarczej? Oto kilka najważniejszych wskazówek.

Kilka słów o podstawowych elementach biznesplanu

Biznesplan to pod względem teoretycznym pojęcie bardzo proste. W biznesplanie zawierasz model prowadzenia działalności gospodarczej, często połączony z przewidywanymi wskaźnikami ekonomicznymi. Biznesplan nie musi obejmować całego know how, ale jedynie projekt, który zamierzasz sfinansować pieniędzmi pozyskanymi od banku detalicznego, czy inwestora. To duże ułatwienie, jeżeli chodzi o ochronę interesów, wiedzy, technologii. W biznesplanie wskazujesz na mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Z tego powodu warto zapoznać się z podstawowymi metodami badawczymi związanymi z analizą działalności gospodarczej. Analiza SWOT to technika obowiązkowa, ale i prosta w zastosowaniu. Analiza SWOT to omówienie słabych i mocnych stron projektu, a także głównych szans i zagrożeń. Analiza SWOT przybiera format tabeli złożonej z czterech punktów. W kolejnej części dochodzi do bardziej szczegółowego omówienia zalet, wad, szans i zagrożeń w zależności od doświadczenia badawczego. Biznesplan to dla pożyczkodawcy znak, że po pierwsze znasz się na rzeczy, a po drugie dokument stanowiący doskonałą bazę do analizy potencjału współpracy. W biznesplanie krok po kroku wyjaśniasz schemat działania, który doprowadzi do osiągnięcia założonego celu. Praca nad biznesplanem wymaga cierpliwości, zaangażowania, a przede wszystkim doświadczenia i podstawowej wiedzy o technikach badawczych. Z tego powodu wielu przedsiębiorców rezygnuje z podejścia do dofinansowania biznesu.

Czy warto korzystać z niezależnych ekspertów przy tworzeniu biznesplanu?

Możesz oczywiście zlecić wykonanie biznesplanu niezależnym ekspertom, ale to bardzo ryzykowna sprawa. Żaden niezależny ekspert nie wcieli się w przedsiębiorcę, który chce zrealizować konkretny projekt. Jeżeli już korzystasz z niezależnych profesjonalistów wykorzystuj potencjał doradztwa i nie przenoś realizacji biznesplanu w całości. Optymalizuj jedynie punkty bardziej formalne. Dobry biznesplan zaakceptowany przez bank wchodzi najczęściej do umowy kredytowej (załącznik). Na podstawie przedstawionych w biznesplanie informacji bank detaliczny ocenia, czy potencjalny projekt się opłaci. Zadbaj przede wszystkim o analizę wskaźników finansowych, o dokładne przedstawienie harmonogramu, weź pod uwagę analizę konkurencji i naucz się profesjonalnie charakteryzować produkt, bądź świadczoną usługę.

Biznesplan obowiązkowy przy ważnych projektach

Nie każdy bank detaliczny wymaga biznesplanu. Przy większych projektach to dokument wręcz kluczowy. Ponadto bank przeprowadza analizę jakościową i ilościową przedsiębiorcy. Przedsiębiorca powinien przemyśleć dokładnie, z jakim bankiem warto wejść w długoterminową współpracę. Przy dużym rozwoju biznesu kredyt to bardzo opłacalna forma budowania znaczącej przewagi konkurencyjnej.