Kiedy chwilówka to najlepsze rozwiązanie?

  • Posted on: 26 May 2017
  • By: admin

Gospodarstwo domowe finansuje potrzeby oszczędnościami, dochodami z pracy, ale w nagłych kryzysach ekonomicznych powyższe źródła nie dają maksymalnego zabezpieczenia. Zadłużenie gospodarstwa domowego to oczywiście w dużym stopniu ryzyko, ale również duża zaleta rozwiązania wszystkich problemów płynności w bardzo krótkim czasie. Chwilówka to specyficzna forma pożyczki krótkoterminowej. Chwilówka to produkt promowany szczególnie w parabankach internetowych, z których korzysta grupa docelowa młodych ludzi (18 – 30 lat). Kiedy chwilówka to najlepsze rozwiązanie z perspektywy budżetu gospodarstwa domowego? My jednak zachęcamy do sprawdzenia jak wyglądają kredyty gotówkowe ranking i dobrego wyboru.

Problem dostępu do kredytu gotówkowego w banku detalicznymi

Popularność chwilówek wynika głównie z braku dostępu do standardowego kredytu gotówkowego w banku detalicznym. W bankach stosuje się bardzo rygorystyczne normy analizy zdolności kredytowej klienta. W bankach dochodzi też do strategicznej oceny ryzyka kredytowego w szerszej perspektywie. Ryzyko kredytowe dotyczy niespłacania zobowiązań przez klientów. Zdolność kredytowa dzisiaj nie oznacza utrzymania warunków spłaty pożyczki gotówkowej w kolejnych okresach. Z tego powodu bank detaliczny odrzuca nadmiernie ryzykowne wnioski lub prosi o zabezpieczenie umowy drogim ubezpieczeniem, majątkiem trwałym, wekslem in blanco i wieloma innymi technikami na czele z poręczeniem członka rodziny. Ryzyko kredytowe bank detaliczny przesuwa praktycznie w całości na klienta. Natomiast chwilówka to pożyczka krótkoterminowa udzielana na nieco innych warunkach, nawet ryzykownym klientom. Parabank ze względu na podejmowanie dodatkowego ryzyka wymusza stosowanie wyższych kosztów pozaodsetkowych. W Polsce reguluje się oprocentowanie nominalne i częściowo koszty pozaodsetkowe. Chwilówka to coraz bezpieczniejszy instrument finansowania potrzeb gospodarstwa domowego.

Chwilówka – kiedy korzystna?

Na pewno warto zainteresować się chwilówkami w okresie bardzo niskich stóp procentowych. Dzięki temu obniża się naturalnie stopa lombardowa, od której uzależnia się maksymalne oprocentowanie podstawowe kredytów krótkoterminowych (konsumpcyjnych). Chwilówka to dobra okazja, aby przy negatywnej historii kredytowej pozyskać pieniądze na potrzeby. W umowie chwilówki nie uzasadniasz celu wydatkowania środków. Potwierdzenie wiarygodności w parabanku polega wyłącznie na wykonaniu przelewu na 1 grosz lub 1 złoty. Dzięki temu chwilówka to pożyczka szybko dostępna. Chwilówka to drogi pieniądz, ale problem kosztów pozaodsetkowych jest uwzględniony w pracach legislacyjnych. Raporty branżowe określają chwilówkę jako najlepsze uzupełnienie budżetu w nagłych problemach ekonomicznych. Jeżeli nie masz oszczędności, dodatkowych źródeł dochodów, wsparcia rodziny, wtedy chwilówka to praktycznie jedyne rozsądne rozwiązanie na zachowanie płynności. Czy wykorzystujesz chwilówki w budżecie gospodarstwa domowego i jak oceniasz ryzyko pozyskania podobnego zobowiązania?