Czego nie robić przy staraniach o kredyt hipoteczny?

  • Posted on: 19 July 2019
  • By: admin

Kredyt hipoteczny to najpopularniejsze narzędzie do finansowania własnej nieruchomości w Polsce. Niestety wiele wskazówek dotyczących pozyskiwania kredytu hipotecznego może spowodować wiele negatywnych konsekwencji. W artykule zobaczysz, czego do końca nie warto robić przy wypełnianiu wniosku o kredyt hipoteczny, czy po prostu podczas negocjacji z bankiem.

Nie okłamuj banku o sytuacji życiowej
Zdolność kredytowa to najważniejszy czynnik wypłaty dodatków środków na mieszkanie lub budowę domu. Nie należy jednak przesadzać z nagłym wzrostem dochodów bezpośrednio przed rozmową z doradcą kredytowym. Praktyka zwiększania dochodów ma sens, ale pod warunkiem, że jesteś w stanie udowodnić tak nagłą podwyżkę. W przeciwnym razie bank nie potraktuje cię poważnie. Ukrywanie jakichkolwiek informacji we wniosku kredytowym lub podawanie fałszywych danych to już przestępstwo. Najwięcej kłamstw w bankach dotyczy kosztów zarządzania gospodarstwem domowym. Niektóre rodziny zapominają o dzieciach, czy innych członkach rodziny na utrzymaniu. Nigdy nie należy finansować wkładu własnego środkami pochodzącymi z zadłużenia. To również przestępstwo. Jedynie bank może zapewnić ubezpieczenie niskiego wkładu. Aktualna norma to 20% wkładu własnego w ramach kredytu hipotecznego (wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego). Przez kłamstwo we wniosku kredytowym kredytobiorca wyklucza się praktycznie z rynku, co prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji ekonomicznych w przyszłości. Sztuczne tworzenie pozytywnej historii kredytowej nie jest do końca koniecznie przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, chociaż na pewno widoczność w spłacie niewielkiego zadłużenia przynosi pewne korzyści w ogólnym scoringu.

Nie wykorzystuj pełnej zdolności kredytowej
W bankach stosuje się automatyzację przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych. Brak historii spłaty zobowiązań nie jest zatem optymalnym podejściem, ale nie obowiązkowym. Jeżeli spełniasz normy dla udzielenia kredytu hipotecznego i wcześniej w ogóle nie interesowałeś się sektorem pożyczkowym to żaden problem. Maksymalna zdolność kredytowa oceniona przez doradcę nie oznacza wcale wykorzystania całego potencjału. Z jakiego powodu? To ogromne ryzyko ekonomiczne, ponieważ nawet drobne zmiany w zdolności kredytowej wymagają aktualizacji umowy. Niespodziewane koszty przy spłacie kredytu hipotecznego występują praktycznie zawsze. To chociażby podniesienie stóp procentowych przez bank centralny. Maksymalna zdolność kredytowa wymaga zatem ustalenia pewnych widełek bezpieczeństwa. Nie opłaca się również maksymalne wydłużenie okresu kredytowania przy kredycie hipotecznym z prostego powodu. A mianowicie bardzo wysokich kosztów całkowitych spłaty zobowiązania. Wielu specjalistów rynku kredytów hipotecznych zaleca sprawdzenie z jaką ratą radzisz sobie ekonomicznie i psychicznie.

Zwróć uwagę na długoterminowe kształtowanie polityki monetarnej
Ignorowanie polityki monetarnej i założenie, że niskie stopy procentowe zostaną w gospodarce na długie lata to ogromny błąd. Kredyt hipoteczny spłaca się bowiem najczęściej w cyklu 15 – 30 letnim, a w tym okresie wahania stóp procentowych to sprawa pewna wynikająca z zależności cyklu koniunkturalnego. Kredyt hipoteczny to dla banków inwestycja, a zatem właściwy wybór nieruchomości również skraca drogę po pieniądze. Banki preferują rynek pierwotny, a najgorsza sytuacja analityczna dotyka kredytobiorców pragnących wybudować własny dom jednorodzinny. Wniosek kredytowy wypełniaj najlepiej z ekspertem, chociażby pośrednikiem kredytowym.