Jak rozumieć historię kredytową?

  • Posted on: 4 October 2019
  • By: admin

Historia kredytowa, najczęściej powiązana z oceną punktową w Biurze Informacji Kredytowej to podstawa do efektywnego poruszania się po rynku kredytów gotówkowych. Jak prawidłowo zrozumieć historię kredytową i czy można wyeliminować negatywne czynniki przy analizie wniosków kredytowych?

Charakterystyka historii kredytowej

Historia kredytowa może być czysta, negatywna lub pozytywna. Czysta historia kredytowa występuje w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie miał do tej pory żadnych kontaktów z firmami pożyczkowymi. Scoring kredytowy trzeba koniecznie chronić przed wyłudzeniami. Najważniejsze problemy to utrata dowodu osobistego, kradzież danych osobowych, współpraca z nieuczciwą marką pożyczkową. To zdarzało się w przeszłości, kiedy nie istniały rejestry firm pożyczkowych w KNF. Dzisiaj trudno mówić o nierzetelności branży pozabankowej. Jest już mocno regulowana. Ochronę scoringu przed wyłudzeniami możesz rozpocząć przez wykupienie alertów BIK. To dobre narzędzie, ponieważ wysyła powiadomienia przez siedem dni w tygodniu, niezależnie od godziny.

Uzyskanie wiarygodności finansowej

Jednym z najważniejszych kroków do odzyskania wiarygodności ekonomicznej jest po prostu uregulowanie zaległych, przeterminowanych zobowiązań w stosunku do firm pożyczkowych, banków, usługodawców. Jeżeli nie spłacasz zobowiązań terminowo możesz narazić się na kontakt z windykatorami, a ostatecznie z komornikami, którzy działają już na podstawie orzeczenia sądu i mogą wejść do nieruchomości po majątek. Historia kredytowa jest płynna, a banki coraz częściej, szczególnie przy kredytach gotówkowych proponują liczne formy restrukturyzacji. Restrukturyzacja kredytu zadłużenia może oszczędzić wiele przyszłych problemów w budowaniu wiarygodności finansowej. W przypadku niewystarczającej zdolności kredytowej rozpatrz poręczenie, zabezpieczenie majątkowe umowy, podpisanie weksla in blanco. To najpopularniejsze narzędzia.

Mikropożyczki, czy to szansa?

Większość kredytodawców niestety sprawdza historię kredytową na wiele lat wstecz. Terminowe spłaty docenia się najbardziej, niekoniecznie bardzo wysoki dochód. Raty można bowiem dopasować pod wydłużony termin pożyczki gotówkowej. Na rynku działają podmioty mikropożyczkowe, które akceptują wnioski od klientów z zagrożoną historią kredytową. Nie jest to jednak pożyczka przyszłościowa i nie pozwala najczęściej na zaspokojenie większych potrzeb inwestycyjnych i konsumpcyjnych. W przypadku rozpoczęcia działań restrukturyzacyjnych praktycznie każdy doradca spojrzy na takiego klienta przychylnie i zastanowi się nad racjonalnymi formami pomocy.