Pojęcia związane z kredytem gotówkowym

  • Posted on: 4 May 2020
  • By: admin

Z kredytem gotówkowym połączonych jest też kilka ważnych pojęć, z którymi warto się zapoznać. Posiadanie takiej wiedzy jest bardzo ważne podczas rozmowy z pracownikiem banku. Poniżej przedstawiamy opis pojęć związanych z kredytem gotówkowym, artykuł ten powstał przy pomocy portalu KredytoMania.EU.

Zdolność kredytowa, – w jaki sposób banki ją obliczają?

Zdolność kredytowa to nic innego jak spłata kredytowa w określonych ratach i terminie. Jest ona kluczowa podczas udzielania przez bank kredytu. Na jej podstawie bank dokładnie określa ile pieniędzy może pożyczyć przyszłemu kredytobiorcy i na jaki czas. Dzięki ocenie zdolności kredytowej bank ma pewność, że osoba, której udzieli kredytu będzie go w stanie spłacić na warunkach zawartych w umowie. W tym miejscu nadmienimy również, że zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie różnicy między dochodami netto, a stałymi wydatkami kredytobiorcy.

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Jeśli kredytobiorca będzie ubiegał się o dużą kwotę kredytu gotówkowego wówczas bank będzie chciał mieć stu procentową pewność, że odzyska swoje pieniądze wraz z należnymi odsetkami. W takim przypadku większość banków stosuje zabezpieczenie kredytu. Może być to zabezpieczenie w formie hipoteki, poręczenia wekslowego lub In blanco.

Jakie dokumenty są niezbędne do udzielenia kredytu gotówkowego?

W przypadku kredytu gotówkowego wymagane dokumenty są określone w regulaminie banku. Z reguły tymi dokumentami są: dowód osobisty, pit z poprzedniego roku podatkowego, wyciąg z konta bankowego za ostatnie trzy miesiące, umowa o pracę oraz zaświadczenie o zarobkach.

RRSO – co to takiego?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w skrócie RRSO to wskaźnik, który w procentach wskazuje całkowity koszt przyznanego kredytu. Stopa procentowa wyliczana jest indywidualnie, w zależności od udzielnego kredytu. Wyliczając RRSO pod uwagę banki biorą kwotę pożyczki, datę jej udzielenia, okres spłaty i inne opłaty, które uwzględnione są w regulaminie kredytu.

Ubiegając się o kredyt gotówkowy każdy kredytobiorca ma do wyboru dwa rodzaje rat – stałe i malejące. Różnią się one bardzo od siebie i ciężko określić, który wariant dla kredytobiorcy jest bardziej odpowiedni. Ponadto banki swoim klientom proponują oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe stosuje się w przypadku kredytów udzielanych na krótki okres czasu np., na 12 miesięcy. Zaś oprocentowanie zmienne to w rzeczywistości wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych kredytobiorcy. Może ono się zmienić w każdym momencie trwania umowy kredytowej. Warto zatem zastanowić się nad wyborem oprocentowania kredytu gotówkowego.