Polskie przedsiębiorstwa vs lockdown – czy konsolidacja może być szansą?

  • Posted on: 30 November 2020
  • By: admin

Skutki obecnego kryzysu dotykają wiele branż. Według danych przedstawionych przez serwis 17bankow.com, problemy ze spłatą bieżących zobowiązań dotykają najczęściej podmiotów związanych z turystyką i kulturą. Według ogólnie dostępnych analiz, opóźnienia w spłacie firm w marcu i kwietniu 2020 roku wzrosły o prawie 2 procent. Jak zatem poradzić sobie z pogłębiającym się krachem? Pomocna może się okazać oferta na 17bankow.

Konsolidacja? Nie dla każdego...

Kredyty konsolidacyjne dla firm to rodzaj produktów finansowych, które są udzielane na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Idea takiego kredytu jest prosta: jego celem jest sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań firmy i obniżenie łącznej kwoty miesięcznych rat. Dzięki temu płynność finansowa jednostki może zostać uratowana, co ma również przełożenie na sytuację jej kontrahentów. Niestety z konsolidacji nie może skorzystać każdy. Swoich zobowiązań nie mogą konsolidować te firmy, które już zaliczyły opóźnienia w spłacie dotychczasowych kredytów i pożyczek. Zanim jednak do tego dojdzie, można przedsięwziąć określone kroki, by móc zapobiec nadchodzącej katastrofie.

Jak uniknąć upadku przedsiębiorstwa – kilka istotnych porad

Optymalizacja kosztów stałych – to podstawowy warunek utrzymania płynności finansowej. W standardowym modelu kosztowym to one są najczęstszym powodem utraty zdolności do finansowania bieżących wydatków. Koszty stałe – a takimi są przecież raty kredytów i pożyczek – można zoptymalizować na wiele sposobów. Można je rzecz jasna skonsolidować, dzięki czemu ich łączny koszt będzie mniejszy, ale też można skupić się na spłacie tych zobowiązań, których raty generują najwyższe koszty. Dzięki temu można znacznie obniżyć późniejsze koszty związane z oprocentowaniem zobowiązań wyższego ryzyka (np. pożyczki) i obniżyć łączną sumę zaciągniętego zobowiązania.

Analiza wydatków zmiennych – owszem, wysokość niektórych kosztów zmiennych jest zależna od uzyskiwanych przychodów i tego niestety (prawie zawsze) nie da się zmienić. Są jednak i takie koszty zmienne, które można wyeliminować z bieżącego rachunku wydatków. Załóżmy, że mamy nasze własne gospodarstwo agroturystyczne. Naszym kosztem zmiennym będzie np. zakup basenu, który jest przecież – w rozliczeniu czasowym – inwestycją o krótkim terminie spłaty. Inwestycję tą można odłożyć na później, gdyż zysk z niej (poza przypadkami bezpośredniego poboru opłat) nie jest zbyt wysoki.

Większa aktywność na rynku to kolejny czynnik, dzięki któremu ryzyko utraty płynności finansowej będzie zdecydowanie niższe. Jak zwiększyć aktywność przedsiębiorstwa na rynku? Można na przykład rozreklamować swoją działalność, zdobyć nowe kontakty handlowe a nawet uruchomić dodatkowe usługi, o ile jest to jeszcze możliwe. Można też zainwestować w sektor finansowy i zacząć pożyczać pieniądze innym podmiotom (oczywiście w zamian za solidny procent). To ostatnie rozwiązanie ma jednak swoje wady, gdyż w ten sposób tracimy kapitał stały (np. oszczędności) na rzecz zdecydowanie niższych przychodów cyklicznych i okresowych.

Podsumowanie

Kredyt konsolidacyjny dla firm to bardzo atrakcyjna i kusząca perspektywa. Obniżka miesięcznej raty kredytowej do rozsądnego poziomu to długoterminowe narzędzie, dzięki któremu bieżąca sytuacja finansowa danego podmiotu powinna się zdecydowanie poprawić. Niestety aby było to możliwe, konieczne jest wprowadzenie określonych środków naprawczych. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od szybkości ich implementacji, ale też od umiejętności zauważenia pierwszych symptomów niekorzystnych zmian gospodarczych.