zarządzanie ryzykiem kredytowym

Oblicza ostatniego kryzysu finansowego

  • Posted on: 4 July 2017
  • By: admin
kasa

W Polsce nie ma klasycznych banków inwestycyjnych, w których dominuje inżynieria finansowa, a także specyficzne zasady zarządzania kredytami. Banków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych praktycznie się nie regulowało pod względem podejmowania ryzyka w udzielaniu pożyczek hipotecznych. Praktycznie każdy klient z dowodem osobistym pozyskiwał kredyt hipoteczny na promocyjnych warunkach i korzystał z tak poważnej dźwigni finansowej.